english flag

HUURVOORWAARDEN

Huurvoorwaarden
Huurvoorwaarden

Wanneer jij een studio wilt huren in het complex Campus Zonnelaan dan dient aan de volgende huurvoorwaarden voldaan te worden:

Inkomensnorm

  • Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat het bruto maandinkomen 4 of 4,5 x de kale maandhuur dient te bedragen. Als de student hier aan voldoet is het niet nodig om gebruik te maken van een garantsteller.
  • Indien de student hier niet aan kan voldoen moet de garantsteller over een bruto maandinkomen van 6x de kale maandhuur beschikken.
  • Eventuele betalingsverplichtingen worden op het inkomen in mindering gebracht.

Werkgeversverklaring

  • Op het aanvraagformulier wordt om een werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaring dient van recente datum te zijn en te worden ondertekend door de werkgever. Bij tijdelijke dienstverbanden zijn wij genoodzaakt een bankgarantie ter waarde van 3 maanden huur, inclusief eventuele servicekosten, van de garantsteller te vragen. De werkgeversverklaring geeft ons inzicht in het soort dienstverband van de garantsteller en uiteraard in het jaarinkomen.
  • Indien de garantsteller zelfstandig ondernemer is, dient de garantsteller een recente, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans met daarnaast een verlies-en winstrekening te overleggen.

Legitimatie

  • Naast inkomensgegevens dient aanvrager en garantsteller een kopie legitimatiebewijs toe te voegen bij het aanvraagformulier.

Huurperiode

De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden.